Tingimused

Kolimisfirma üldtingimused

www.movinggroup.ee lehel hinnapäringut täites nõustub ja kinnitab klient meie lehe kasutajatingimustega.

Broneeringu tühistamine toimub Eestis 24 tundi enne kolimise algust, kui broneering tühistatakse hiljem on klient kohustatud maksma hüvitist 25 eur. Tallinnast väljaspool lisandub sellele tööaeg, kütusekulu ja kõik muud kulud, mis on seotud  konkreetse kliendi poolt tellitud kolimisega. (juhul, kui ei saada kokkuleppele).

Broneeringu tühistamine väljaspool Eestit toimub 48 tundi enne kolimise algust, hilisemal tühistamisel on kliendil kohustus maksta kinni kõik kolimisega seotud kulud (laevapiletid, kindlustus, majutus, broneeringud) ja lisaks maksma hüvitist 50 eur.

Tellija on kohustatud andma kolitava kauba kohta õiglast infot, et saaksime arvestada kliendi aja, oma aja ja meeste arvuga kolimisel. (Näiteks:Kui tellija on tellinud 2 kolijat aga kohapeal selgub, et esemed on liiga rasked või liiga suured ja ei mahu läbi ustest, akendest või vajavad montaazi töid siis on selge, et see tähendab nii kliendile, kui ka kolimisfirmale lisa aja kulu.

Kolimisfirma võtab vastu tellimusi kodulehe, e-maili, kui ka telefoni kaudu.

Kolitav vara  peab olema tellija või siis tellijal peab olema õigus kolitava vara kolimiseks. Kolimisfirma ei vastuta kliendi poolt tellitud kolitava vara päritolu eest.

Kliendi poolt pakitud kolitav vara peab olema pakitud nii, et see ei puruneks kolimise käigus. Kui kolitav vara puruneb kolimise käigus, valesti pakkimise põhjusel siis selle eest ei vastuta kolimisfirma!

Kolimisfirma vastutab tellija varale tekitatud kahjude eest, kui kahju on tekitatud kolijate poolt.

Kui klient keeldub kauba pakkimisest siis ei vastuta kolimisfirma kauba määrdumise ja purunemise eest. Kolimisfirmal on õigus otsustada, kas kaupa on võimalik transportida võimitte. Kui kolija näeb, et kaubal on oht puruneda, mitte kolija süül, siis lepitakse kliendiga kolimistingimustes eraldi kokku.

Tunnitasu arvestus algab Tallinnas, kui töömehed on jõudnud objektile ja lõpeb kui töö on valmis. Väljaspool Tallinna tööde teostamisele lisandub arvele tagasisõidule kuluv  aeg Tallinna linna piirini (Kui ei ole lepitud kokku teisiti).

Kolimisfirma vastutab ainult enda firma (Sunvista OÜ) kolijate eest. Kliendi poolt tellitud abiliste, sõprade, tuttavate eest vastutab (mitte Sunvista OÜ kolijad) tellija.

Pretensioone saab esitada 5 kalendripäeva jooksul.Pretensioonide esitamine käib kirjalikul teel. Probleeme ja arusaamatusi lahendatakse läbirääkimiste teel. Teenuse osutamisel lähtub kolimisfirma võlaõigusseadusest, mis tuleneb Eesti Vabariigi seadusandlusest. Kolimisfirmal on õigus nõuda ekspertiisi, eesmärgiks kahjustatud kauba ette näitamist.

Erakliendi maksetähtaeg on 1 päev.

Ärikliendi maksetähtaeg on 5 päeva, juhul kui ei ole kokkulepitud teisiti.

Sunvista OÜ kolimisteenused on KINDLUSTATUD.

Eesti